924 McKinley Plaza
Detroit Lakes, MN 56501
8498102